Warszawa

Zarząd Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Warszawie:

Agnieszka Zalewska – Przewodnicząca
Andrzej Frahn – Wiceprzewodniczący
Anna Dobroczyńska – Sekretarz
Katarzyna Ozga – Członek

  

Kontakt:
Oddział Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Warszawie
ul. Nowogrodzka 12/4
00-511 Warszawa