43 Jesienna Chryzantema

Jesienna Chryzantema

Prace konkursowe prosimy nadsyłać

do 20 października 2017r.

pod adres:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lokal 21
09-400 Płock

Pełny regulamin:
http://mazowiecki.civitaschristiana.pl/2017/07/13/1292/