Zielone Dobro Wspólne

Zgodnie z apelem Rady Społecznej przy Biskupie Płockim odbędzie się debata społeczna na temat troski o ochronę środowiska. Do panelu zaproszeni zostali przedstawiciele: WOIŚ delegatura w Płocku Straży Miejskiej UM Płocka Dział Ochrony Środowiska RCEE Debatę poprowadzi ks. prof. Ireneusz Mroczkowski….