Oddział Okręgowy

Zarząd Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Warszawie

Maciej Szepietowski – Przewodniczący
Tadeusz Brzozowski
– Wiceprzewodniczący
Teresa Kazimierczuk – Wiceprzewodnicząca
Andrzej Frahn – Sekretarz
Maria Jolanta Kusiak – Członek
Maria Pszczółkowska – Członek
Agnieszka Gościeniecka – Członek
Kamil Sulej – Członek

 Dyrektor Oddziału Okręgowego: Kamil Sulej
Z-ca Dyrektora Oddziału Okręgowego: Agnieszka Zalewska

Kontakt:
Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Warszawie
Nowogrodzka 12/4
00-511 Warszawa
email: mazowiecki@civitaschristiana.pl