Samodzielność intelektualna Prymasa Tysiąclecia

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2 edycji Prymasowskich Wykładów Otwartych – poświęconych nauczaniu Stefana Kard. Wyszyńskiego i umiejętności kierowania się nimi w życiu zawodowym oraz prywatnym. Wykłady wygłoszą wybitni eksperci i specjaliści. 21 III 2019 r., 18.00 Samodzielność intelektualna Prymasa…

Radom – Prymas Tysiąclecia – obrońca życia

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Radomiu zaprasza wszystkich do wspólnej modlitwy o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia i Patrona Stowarzyszenia. W tej intencji, każdego 28 dnia miesiąca (w nawiązaniu do dnia śmierci Prymasa Tysiąclecia)…

Odpowiedzialność za naród

W siedzibie Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Warszawie dnia 29 marca 2017 roku o godzinie 18.00, wygłoszony został wykład profesora Jana Żaryna zatytułowany Stefan Kardynał Wyszyński o narodzie. Spotkanie rozpoczęła i moderowała Agnieszka Zalewska, przedstawiając prelegenta licznie zgromadzonym słuchaczom….

Stefan Kardynał Wyszyński o narodzie

Zaproszenie Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Warszawie serdecznie zaprasza na wykład profesora Jana Żaryna pt. Stefan Kardynał Wyszyński o narodzie, który odbędzie się 29 marca 2017 r. o godz. 18:00  w siedzibie Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Warszawie…